En mer ingående beskrivning av BrightGraphic-tekniken

"The old man" Orginalbild till det laserskurna porträttmotivet

- Följande är processen för att skapa BrightGraphic-produkter
 

> Utifrån ett foto (bitmapfil) tas ett underlag fram för att i en tillverkningsprocess få fram det önskade motivresultatet överfört till en skiva. Motivet är då format som en hålbild uppbyggd av tusentals genomgående hål.
Bilden överst till vänster är orginalet till ett porträttfoto. Under detta foto visas bildens motiv efter konvertering. För att ge en tydligare uppfattning visas här en inringad del som expanderats. Ytterligare ett snäpp ner visas porträttmotivet i laserskuren version som ett exempel på ett större format.

Givetvis kan egna figurativa och nonfigurativa motiv skapas och vara grunden i ett BrightGraphic-motiv. Motiv med gråtoningar och skuggningar är tacksamma för BrightGraphic-tekniken.

 

vv

> Från det minsta till det största formatet är möjligt.

Formaten på tillverkade enheter kan vara från någon kvadrat-decimeter, till stora utomhusenheter avsedda för långa betraktelseavstånd. I princip är det obegränsad formatstorlek som gäller. Givetvis finns praktiska begränsningar som vikt mm. För de största motiven sammonteras flera plåtar till att uppfattas som en enda enhet. Olika teknik används för att forma hålbilden, laserskärning är ett exempel. För "halvstora" format finns även fräsning. För de minsta varianterna så är det kemisk etsning som gäller. En bra teknik som ger extremt fina detaljer.

 

> Motivplåten monteras samman med övriga ingående detaljer till komplett enhet. I detta ingår ofta ljussättning. Ljuset, oftast av LED-typ som finns i olika utföranden, byggs in och strålar ut genom alla hål vilket ger motivet en stark kontrast och utstrålning. Ljusstyrkans nivå kan ljusteras med en s.k.  dimmer och ett svagt ljus är många gånger mer effektfullt än det kraftigt utstrålande.
Med dagens minityriaserade elektronik blir ljuslösningen väldigt tunn och kompakt. För mindre motiv innebär detta en total tjocklek på tavlor etc. från 3mm och uppåt.

 

> Gråtoner. En specifik styrka med tekniken är att motivets ursprungliga gråtoner väl behålls och förtydligas i många fall i det monokrona uttrycket. Gråtonerna ger alstren en stor känsla av djup och dynamik. Ett motiv som visar detta är porträttmotivet på "The old man" här på denna sida.

"The old man" Porträttmotiv - laserskuret 1,1 x 1,7m
Även nonfigurativa bilder passar för att skapa BrightGraphic-motiv
Motivplåten byggs upp efter önskemål med bildmotiv och texter

Motiv utan genomgående hål !  

Klicka för att expandera bilden. Här ses gravering genom etsning vilket ger extremt fina detaljer i motivet.
Informationstavla med motivet bearbetat i ytan. Klicka på bilden!

- Gravering utan mekanisk maskinbearbetning!
 

> Som redan beskrivits så formas BrightGraphic-motiven av ett stort antal genomgående hål.
En alternativ variant för att skapa motiv i en plåt är att bearbeta metallytan enbart från ett håll. På detta sätt skapas motivmönster som utgörs av "ojämnheter" i ytan. Denna enkelsidiga bearbetningen blir en form av gravering. Med hög upplösning fås möjlighet till mycket exakta och detaljrika mönster. Exempel på motiven kan vara logotyper eller liknande varianter med detaljrik bearbetning i ytsstrukturen.

Ett bra exempel är skyltarna direkt till vänster. Klicka gärna på bilderna  för zoomning till större bild.

Övrig information
o MER-Design är företaget som utvecklat samt driver verksamheten kring varumärket BrightGraphic. För kontakt klicka här.


o Kontakta oss!

För alla typer av frågor finns vi alltid tillgängliga. Klicka här för att kontakta oss. Då får ni veta ännu mer om denna teknik. Detta är tekniken som ger er stora möjlighter till att skapa intressanta och spännande lösningar och produkter med god design inkl. ljus, material med fria former i god harmoni.


o BrightGraphic-tekniken är skyddad av patent.